Polityka prywatności i cookies


Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepach i na stronach firmy Just Men Sp. z o.o.
Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies w sklepach internetowych, serwisach i stronach internetowych w ramach domen www.justmen.pl, www.zsercanatury.pl oraz www.zielonatorebka.pl (zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez spółkę Just Men Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach Dolnych przy ul. Łużyckiej 1b, 05-092 Łomianki Dolne, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000177025, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN, NIP 525-229-66-69, REGON 015590949 (zwaną dalej: „Spółką” ).

Celem dokumentu jest podkreślenie ważności oraz wyjaśnienie znaczenia, jakie w naszej firmie nadajemy sprawie ochrony prywatności naszych użytkowników odwiedzających Serwisy oraz wyjaśnienie i poinformowanie Użytkowników w zakresie wykorzystywania plików cookies w Serwisach, obszarze regulowanym i wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.


Naszym celem jest także zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie, które określają standardy zawarte w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.

Informujemy, że na podstawie zawartych przez Spółkę umów w ramach Serwisów mogą być wynajmowane miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci reklamowe zobowiązane są do przestrzegania  obowiązujących przepisów prawnych,  jednakże nie mamy wymiernego wpływu na prowadzoną przez te sieci politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies.

Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Użytkownik udostępni im swoje dane osobowe.

Dane osobowe zawarte w Serwisach przechowywane są na serwerach zabezpieczających ich całkowite bezpieczeństwo. Dane chronione są przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.


Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Użytkownikom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę.


Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały ograniczone tylko do pracowników do tego uprawnionych.

Serwisy zapewnią Użytkownikom możliwość usunięcia  własnych informacji z bazy danych i umożliwią rezygnację z otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Listy elektroniczne zawierają instrukcję procesu rezygnacji.

Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań Spółki wobec Użytkowników.

Informacje kontaktowe Użytkowników są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia).

Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line lub w ramach usługi Raty PayU za towary nabyte w WWW.zielonatorebka.pl lub w Sklepie, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP:779-23-08-495, krajowa instytucja płatnicza nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem IP1/2012. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez PayU S.A. płatności za nabyte w zielonatorebka.pl produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w zielonatorebka.pl sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.Serwisy nie przekazują, nie sprzedają ani nie użyczają zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


Nasze Serwisy posługują się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Użytkownika przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Użytkownika. Celem takiego działania jest dobranie oferty do indywidualnych potrzeb i gustów Użytkownika. Użytkownik może w każdym momencie wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Należy jednak mieć świadomość, że w wielu przypadkach odłączenie  plików cookies może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszych Serwisów.


„Ciasteczko (formalnie HTTP Cookie, w skrócie ang. cookie, tłumaczone czasem jako plik cookie) – mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną. „  - źródło Wikipedia


Spółka korzysta z usług podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

  • monitorowanie ruchu w naszych Serwisach;
  • zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych Serwisów i umożliwiają nam ciągłe ich doskonalenie;
  • ustalanie liczby anonimowych użytkowników, co jest potrzebne do analizy korzystania z Serwisów;
  • kontrolowanie jak często i w jakiej kolejności pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
  • kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają dany produkt;
  • badanie zapisów na newslettery i ich rodzaje;
  • wykorzystanie narzędzia do komunikacji, ankiet, etc.;
  • integracja z portalami społecznościowymi;
  • w zakresie płatności internetowych.

Wszelkie pytania, sugestie lub zastrzeżenia odnoszące się do ochrony Państwa prywatności w ramach naszych Serwisów, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy zgłaszać na adres biuro@zsercanatury.pl