Zwrot - odstąpienie od umowy

Zgodnie z „Ustawą o prawach konsumenta” (Dz. U. 2014.827), Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub skazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument nie musi podawać przyczyny odstąpienia. Konsument może odstąpić od umowy za pomocą formularza kontaktowego, drogą elektroniczną, telefoniczną lub też listownie na adres podany poniżej. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech, i funkcjonowania produktu. Sklep udostepnia również formularz, który możesz wydrukować i dołączyć do zwracanej przesyłki.


ZWROTY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES:

zielonatorebka.pl
Centrum Profilaktyki Ziołowej
ul. Wiślana 3A
05-092 Łomianki
z dopiskiem : Reklamacja